Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy mamy z nim do czynienia?

Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy mamy z nim do czynienia?

Umowę z pracodawcą rozwiązać można na kilka sposobów – najpopularniejsze jest rozwiązanie jej wskutek porozumienia stron, wypowiedzenia przez jedną ze stron lub zwolnienia dyscyplinarnego. Ostatnia opcja należy do najmniej przyjemnych zarówno dla pracownika, jak i również pracodawcy.

Niestety, zwolnienie dyscyplinarnego będzie ciągnąć się za nami latami. Warto zatem wiedzieć, co pod nie podlega i jak walczyć o swoje prawa, gdy pracodawca nadużywa prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Zwolnienie dyscyplinarne w ujęciu prawa – czyli czym jest rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika?

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli tzw. dyscyplinarka, to specyficzny rodzaj natychmiastowego rozwiązania umowy z pracownikiem, bez wcześniejszego wypowiedzenia. Występuje w wyniku rażącego naruszenia przez pracownika warunków umowy lub nieprzestrzegania regulaminu pracy. O zwolnieniu dyscyplinarnym możemy mówić wtedy, gdy pracownik działa np. na niekorzyść pracodawcy lub przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.

Zasadnicza różnica pomiędzy zwolnieniem dyscyplinarnym a innym rodzajem wypowiedzenia umowy polega na natychmiastowym przerwaniu trwającej umowy tj. w chwili złożenia pracownikowi oświadczenia. Jest to najgorszy możliwy wariant rozwiązania umowy, który zostaje zapisany na świadectwie pracy, do którego wgląd mają przyszli pracodawcy. Zwolnienie dyscyplinarne może zatem przekreślić ambitne plany przyszłej kariery, dlatego warto wiedzieć, co dokładnie podlega pod dyscyplinarkę.

Zwolnienie dyscyplinarne – co pod nie podlega?

Art. 52. § kodeksu pracy nie pozostawia wątpliwości co do tego, co podlega pod zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdy pracownik np.:

– dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;

– w czasie trwania umowy dopuścił się przestępstwa, które uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków pracowniczych na obecnym stanowisku;

– z własnej winy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

Warto przy tym wiedzieć, że zwolnienie dyscyplinarne musi mieć formę pisemną oraz spełniać niezbędne wymogi formalne. Na dokumencie powinna znaleźć się przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego oraz pouczenie pracownika o jego prawie do złożenia odwołania do sądu pracy.

Konsekwencje dyscyplinarki

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie traci przysługujące mu dni wolne przeznaczone na poszukiwanie nowej pracy, traci również odprawę oraz zostaje pozbawiony otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Fakt o otrzymaniu dyscyplinarki jest niemożliwy do zatajenia, ponieważ informacja o tym znajduje się na świadectwie pracy. Dyscyplinarka może zatem przekreślić ambitną szansę na karierę.

Warto wiedzieć, że nieuzasadnione zwolnienie dyscyplinarne umożliwia pracownikowi roszczenie o przywrócenie go na utracone stanowisko pracy lub odszkodowanie. Konieczne jest jednak wejście na drogę sądową. Decydując się na taki ruch, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże Ci wygrać sprawę i udowodnić Twoją rację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *