Categories Blog

Ulgi dla podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-37

Podatnicy, których dochody rozliczane są za pośrednictwem płatników, mają prawo do skorzystania z wielu ulg, wykazywanych w zeznaniu rocznym. Dzięki nim można zapłacić niższy podatek, dlatego warto z nich skorzystać. Jakiego rodzaju ulgi przysługują podatnikom, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-37?

Ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, które wychowują dziecko. Od ilości pociech pozostających na utrzymaniu podatnika zależy wysokość ulgi. I tak w przypadku jednego dziecka wynosi ona 1112,04 zł, dwójki – 2224,08, trójki – 4224,12, czwórki – 6924,12 zł. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, nie trzeba posiadać żadnej dokumentacji – wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednie rubryki w formularzu pit 37.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Nie ma większego znaczenia stopień niepełnosprawności, jednak istotne są rodzaje ponoszonych wydatków. Niektóre z nich podlegają bowiem limitowaniu (jak na przykład wydatki na leki, gdzie pierwsze 100 zł miesięcznie nie podlega odliczeniu), inne zaś można odliczać bez ograniczeń. Niepełnosprawni bądź opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą odliczyć na przykład wydatki na:

  • zakup leków,
  • przystosowanie mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego,
  • opłacenie psa przewodnika,
  • opłacenie turnusów rehabilitacyjnych.

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy udokumentować poniesienie kosztu, a więc posiadać fakturę VAT, która zostanie wystawiona na osobę niepełnosprawną.

Ulga na internet

Z ulgi internetowej można skorzystać jedynie w ciągu dwóch, kolejno następujących po sobie lat. Jeśli skorzystamy z niej w rozliczeniu za 2021 rok, to wydatki na internet będziemy mogli odliczyć jedynie w 2022 roku. Jeśli w zeznaniu za ten rok nie skorzystamy z ulgi, to w kolejnym roku podatkowych (2023) nie będziemy już do niej uprawnieni. Dowodem poniesienia kosztu w przypadku ulgi na internet może być faktura VAT wystawiona przez dostawcę internetu, lecz również potwierdzenie płatności za dostęp do sieci.

Ulga termomodernizacyjna

Podatnicy mogą również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli są oni właścicielami lub współwłaścicielami domów wolno stojących. W ramach ulgi można odliczyć wszelkie wydatki poniesione na wymianę systemu grzewczego, ocieplenie budynku czy montaż paneli fotowoltaicznych. Co ważne, należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku – organy skarbowe stoją na stanowisku, że jedynym respektowanym dokumentem jest imienna faktura VAT.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *