Categories Blog

Ulga termomodernizacyjna – co należy o niej wiedzieć?

Rozliczając roczny dochód możemy zmniejszyć wysokość należnego podatku za pomocą ulg przewidzianych przez ustawodawcę. Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna, z której mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Warunkiem jest poniesienie wydatków na termomodernizację nieruchomości, których głównym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Wprowadzona dnia 1 stycznia 2019 roku ulga termomodernizacyjna ma na celu wspomóc Polskę w spełnieniu wymogów pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem ma ona zachęcić Polaków do termomodernizacji swoich domów, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii przez gospodarstwa domowe.

Zgodnie z przepisami ulgę termomodernizacyjną można odliczyć od dochodu lub przychodu (w zależności od formy rozliczenia), zmniejszając tym samym wysokość należnego podatku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się na zasadach ogólnych, ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym, będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, która poniosła wydatki na jego termomodernizację. Należy pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie domów już istniejących. Nie mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów, których budowa nie została jeszcze zakończona. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi, jest zachowanie określonego okresu czasu, w którym prace termomodernizacyjne powinny zostać zakończone. Okres ten wynosi 3 lata od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nie pierwszy wydatek. Niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości, odliczenie kosztów poniesionych na termomodernizację dotyczy wyłącznie jednej z nich.

Jakie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi?

Wydatki poniesione w związku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym domu jednorodzinnego umożliwiają skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Istnieją jednak pewne wyjątki, np: osoba, która wymieniła w swoim domu stolarkę okienną ma prawo zaliczyć koszt zakupu okien oraz ich montażu do ulgi termomodernizacyjnej, w przeciwieństwie do osoby, która wymieniła tylko szyby. Jest to związane z katalogiem wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi, zawartym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju, w którym znajdują się m. in.

  • materiały budowlane wykorzystane do ocieplenia domu,
  • pompa ciepła
  • kolektor słoneczny
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • panele fotowoltaiczne

Dlatego przed dokonaniem odliczenia, należy zapoznać się z rozporządzeniem, w celu dokonania weryfikacji czy poniesione wydatki mogą zostać odliczone w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kiedy można można dokonać odliczenia?

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej można dokonać w deklaracji podatkowej składanej za rok, w którym zostały poniesione wydatki. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 złotych dla każdego z podatników. Oznacza to, że w przypadku małżeństwa limit ten dotyczy każdego z małżonków oddzielnie. Warunkiem jednak jest rzeczywiste poniesienie wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne potwierdzone fakturami imiennymi.

Odliczana ulga nie może przekroczyć kwoty uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu. W sytuacji, gdy kwota poniesionych wydatków przekracza kwotę dochodu, mogą one zostać odliczone w 6 kolejnych latach. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych ulg, na przykład ulgi na internet czy ulgi prorodzinnej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *