Categories Blog

Wybierz program do PIT-37 i rozlicz ulgę podatkową

Dla wielu rozliczenie PIT to przykry obowiązek, który w konsekwencji wiąże się z zapłatą należnego podatku. Korzystając z ulg podatkowych, możemy uniknąć zapłaty, a nawet sami otrzymać niemały zwrot od fiskusa. Najpopularniejsze z nich to ulga prorodzinna, internetowa czy ulga na leki. Komu przysługują ulgi podatkowe i w jakiej wysokości?

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Ulgi podatkowe przewidziane są dla podatników rozliczających się według deklaracji PIT-37. To osoby fizyczne, za które zaliczkę na podatek w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego opłacał płatnik (np. pracodawca, ZUS, zleceniodawca). Jeśli wybierzesz program do PIT-37 system wyliczy za Ciebie wysokość ulgi.

Odliczenie od dochodu i odliczenie od podatku

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują możliwość dwóch rodzajów odliczeń.W pierwszym przypadku odliczenie następuje od dochodu. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że pomniejsza nam uzyskany dochód i może spowodować “spadek” do grupy podatkowej o niższej stawce podatku. Odliczenie od podatku zmniejsza już bezpośrednio samą wysokość podatku.

Rodzaje ulg podatkowych

W obecnym porządku prawnym mamy możliwość na skorzystanie z co najmniej kilkunastu ulg podatkowych. Najpopularniejsze z nich pozwalają na ulgę w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci to najczęściej wykorzystywana ulga podatkowa. Łączna wysokość ulgi wynosi 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko. Kwota ta zwiększa się w przypadku trzeciego dziecka (to już 2000 zł). Warunkiem skorzystania z ulgi jest osiągnięcie określonej wysokości dochodu, a w rezultacie uzyskanie podatku, bowiem ulga prorodzinna odliczana jest od podatku. Tylko podatnicy PIT-37 mogą skorzystać z ulgi na dzieci.

Ulga prorodzinna przysługuje także na dzieci, które urodziny się w trakcie roku kalendarzowego. Z ulgi skorzystać mogą również rodzice, którzy przysposobili dziecko. Aby prawidłowo wyliczyć wysokość przysługującej ulgi warto wybrać program do pit 37, który pomoże nam w dokładnym określeniu kwoty.

Ulga na leki i rehabilitacyjna

Jeżeli nasze miesięczne wydatki na leki przekraczają 100 zł możemy skorzystać z ulgi na leki. Jej wysokość to koszt zakupu leków, pomniejszony o 100 zł. Warunkiem jest zakup stałych, przepisanych przez lekarza medykamentów. Należy zachować również dokument ich zakupu, a także zaświadczenie od lekarza o konieczności ich przyjmowania. Od dochodu odliczymy całość poniesionych wydatków na sprzęt rehabilitacyjny. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Darowizny

Od dochodu odliczyć możemy także wpłacone w roku ubiegłym darowizny. Mogą być to darowizny na cele pożytku-publicznego, a także kult kościelny. Maksymalna ulga wynosi 6% dochodu podatnika. Taką samą wysokość odliczyć mogą krwiodawcy. Pamiętajmy o dokumentach potwierdzających te zdarzenia.

Ulga na internet

Nadal popularną jest ulga na internet, dzięki której podatnik może obniżyć swój podatek maksymalnie o 760 zł. Ulga obwiązuje jednak tylko przez dwa następujące po sobie lata. Jeżeli podatnik wykorzystał ulgę w 2020 i 2021 roku, w 2022 nie będzie już mógł z niej skorzystać.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *