Categories Blog

Wszystko o motywacji

Jaka jest Twoja motywacja?

Wewnętrzny płomień warunkuje życiowy sukces. Krytyczny poziom braku motywacji przedstawia depresja. Człowiek w niej nie podejmuje zupełnie żadnych czynności. Ból sprawia mu nawet leżenie w łóżku i nawet najprostsze zadanie. Motywację można podzielić na pozytywną i negatywną zgodnie z ideą kija oraz marchewki. Rozpoznanie osobistych, głównych motorów działania powoduje skuteczniejsze osiąganie celów. Niektórych ludzi nie motywuje bowiem zwiększona wypłata, ale strach przed utratą stanowiska.

Uwarunkowania motywacji pozytywnej

W motywacji pozytywnej nie robisz niczego, bo musisz, ale dlatego, że chcesz doprowadzić cel do końca i już myślisz o następnym, ponieważ wierzysz w ideę samorealizacji. W pracy objawia się tworzeniem genialnej atmosfery, ścieżki kariery. Człowiek walczy o pożądaną przez niego nagrodę. Motywacja pozytywna jest najlepsza z długoterminowego punktu widzenia. Wielu ludzi twierdzi w ankietach na rynku zatrudnienia, że zamiast wypłaty pragną oni dobrej atmosfery wykonywania obowiązków zawodowych oraz aspektu samospełnienia.

Uwarunkowania motywacji negatywnej

Motywację negatywną da się porównać do człowieka spotykającego zagrożenie. Są dwie możliwości jego przezwyciężenia. Walka lub ucieczka. W motywacji negatywnej chodzi o uciekanie od niepożądanych skutków. Objawia się np. groźbą zwolnienia, jeżeli na czas nie wykonasz projektu. To najczęściej stosowana praktyka w polskich miejscach pracy. Negatywna motywacja ma efektywne działanie krótkoterminowe. W dłuższym okresie stan nieskończonego zagrożenia niszczy psychikę, fachowe reakcje, poczucie własnej wartości.

Kontrola stresu w procesie motywacji

Systemy motywacji dotykają nieodłączenie pojęcia stresu pozytywnego tzw. eustresu i negatywnego tzw. dystresu. Pierwszy ogromnie koncentruje, pobudza, poprawia od razu wynik mobilizując do podjęcia aktywności. Po przekroczeniu pewnego progu eustres zamienia się w dystres wyczerpujący składnik ludzkiego życia, w którym umysł ogarniają czarne myśli. Dystres jest niemożliwy do przezwyciężenia bez odpoczynku, wywołuje lęki, stany depresyjne, zmiany fizjologiczne.

O co w tym wszystkim chodzi?

Nie chodzi zatem o eliminację negatywnego składnika motywacji, ale regulowanie „kar”, w taki sposób, by nie naruszyły osobistej granicy kontroli. Motywacja nigdy nie jest na stałym poziomie. Podlega wahaniom, dlatego ważną sprawą jest wytypowanie, który jej składnik (negatywny czy pozytywny) ma na ciebie największy wpływ w okresach podejmowania ważnych decyzji. Jeżeli budzisz się chcąc kilka minut podrzemać, ale świadomość podsyła obrazy wkurzonego szefa wiedz, że obejmuje cię motywacja negatywna. Jeżeli natomiast pragniesz zjeść spokojnie śniadanie i porozmawiać z bliskimi przed wyjściem do pracy wtedy posiadasz czynnik pozytywny.

Na zakończenie

Nagrody i kary powinny być w każdym przypadku bardzo realne, abyś uwierzył we własne działanie. Weź jednak prawdziwą odpowiedzialność za własne życie, a wtedy nic nie będzie miało na ciebie wpływu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *